Sofinanciranje

Naziv projekta: POSODOBITEV PROIZVODNJE V PODJETJU

Trajanje projekta: 04/2022 – 09/2023

Vrednost projekta: 135.619,37 €

Sofinanciranje iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost: 135.619,37 €

 

Opis:

V okviru projekta bo izveden nakup nove tračne žage, laserskega varilnega aparata, robotska varilna celica, računalniška oprema in SoldWorks programska oprema. Nova oprema bo imela snovni in energetski učinek in bo preprečevala onesnaževanje zraka.

 

Namen:

Z vpeljavo projekta bo podjetje izboljšalo učinkovitost proizvodnje in njen vpliv na okolje, izboljšane izkoristke materiala, izboljšano učinkovitost rabe energije za potrebe proizvodnje. Podjetje je pri izboru strojev in naprav, ki jih z investicijo vpeljuje, posebno pozornost posvetilo izboru takšne opreme, ki sledi sodobnim okoljskim standardom.

 

Cilji:

  • Večja zmogljivost proizvodnje ter razbremenitev zaposlenih.
  • Večja prepoznavnost podjetja in ohranjanje ter izboljševanje kvalitete izdelkov in storitev.
  • Moderniziranje in razširitev proizvodnje.
  • Zmanjšanje porabe energije in materialov.
  • Zmanjšanje negativnega vpliva na okolje.

Sofinanciranje

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije – NextGenerationEU iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost.

Sredstva so bila odobrena s strani Slovenskega Podjetniškega Sklada, na podlagi Javnega razpisa za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih P4I 2022.

noo.gov.si , evropskasredstva.si